Лазерно гравиране

Лазерно гравиране
Съдържание

Какво представлява лазерното гравиране и какъв е производственият процес?

ВРЪХ предлага възможност за гравиране на избрани от вас продукти по индивидуален проект, според вашите изисквания, идеи и желание.

Работим със специалисти, които имат богат опит и могат да проектират идеите, за да изненадате някой с оригинален и индивидуален подарък или да направите такъв на себе си.

При лазерното гравиране лазерният лъч отнема от материала, така че да се получи вдлъбване с различни структури на повърхността – така наречената лазерна гравюра.

Как се извършва процесът на лазерно гравиране?

При лазерното маркиране се извършва маркиране чрез отнемане на материала посредством комбинация от стопяване и изпаряване. При това интензивността на облъчване на лазерния лъч е толкова голяма, че по време на обработката материалът се топи и частично се изпарява. В материала се получава вдлъбнатина – лазерната гравюра. Типичната дълбочина на гравирането е от 10 до 50 μm. Чрез налягането на парата на материала, който се изпарява, стопеният материал се избутва към ръба и се втвърдява при охлаждане като отстатък от процеса. Гравирането има U-образна форма, която става все по-тясна, колкото по-навътре в материала навлиза лазерът, тъй като стопеният материал не може да бъде избутан напълно навън. Внасянето на топлина се извършва локално чрез малката лазерна точка и е силно ограничено във времето чрез изключително кратките импулси.

Основните причини за лазерното гравиране

Безконтактният, прецизен лазерен инструмент предоставя множество предимства при отнемането и гравирането на материала. Чрез гъвкав избор на честота на импулсите и продължителност на импулса можете да оформяте всяко лазерно гравиране с желаното качество и напълно индивидуално в съответствие с материала.

Бърз метод

Въпреки по-голямата дълбочина на проникване в материала лазерното гравиране е по-бързият метод в сравнение с надписването благодарение на високата скорост на повторение и постиганото по този начин по-късо тактово време.

Устойчив на износване

Получаващата се вдлъбнатина в материала при лазерното гравиране прави маркировката изключително устойчива на външни влияния.

Щадящ материала

Благодарение на локално ограниченото внасяне на топлина могат да бъдат обработвани например и чувствителни на температура сензори или електронни чипове.